Hirdetés

Irodai ügyintézés:

Helyszín:Telekessy u. 6.

Időpontok:

Hétfő:   09:00 – 11:30      16:00 – 17:30

Kedd:    09:00 – 11:30

Szerda:  09:00 – 11:30     16:00 – 17:30

Csütörtök: 09:00 – 11:30

Péntek:  12:00 – 15:00

Miseszándékok íratása és egyházi hozzájárulás befizetésére továbbra is lehetőség van a Fájdalmas Anya templom sekrestyéjében a Szentmisék előtt vagy után.

A SZENTMISÉK RENDJE (2021. 2. 23. – 2021. 2. 28.)

 

Kedd          17:30  Élő és elhunyt hozzátartozókért

Szerda       08:00  ++Élő és elhunyt hozzátartozókért

Csütörtök   17:30  Két élő gyermekért

Péntek       17:30

Szombat    17:30  + Orosz Emil testvérért halálának 1. évf.

Vasárnap   11:00   NAGYBÖJT 2. vasárnapja + Anna nagymamáért, dédnagymamáért és a Balázs család elhunyt tagjaiért

HIRDETÉSEK

Hétfőn (Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepén ) Szentatyánkért, Ferenc pápáért fohászkodunk, aki 7. éve végzi péteri szolgálatát.

Nagyböjt minden péntekjén az esti szentmise előtt ¾ 5-től keresztúti ájtatosságot végzünk.

A nagyböjt péntekjein teljes búcsút nyerhet az, aki a szentáldozás után a feszület előtt áhítattal elimádkozza az „Íme jóságos Jézusom” kezdetű imakönyveinkben megtalálható imádságot.

Szombaton du. ½ 4-kor folytatódik a jegyeskurzus. A második találkozóra a bazilika szentélyébe szeretettel hívjuk az ez évben házasságot kötni szándékozó jegyespárokat.

A következő vasárnap perselyadományainkkal a katolikus iskolákat támogatjuk, amit nevükben előre is hálásan köszönünk.

Anyaszentegyházunk február hónapban a nők elleni erőszak megszűnéséért imádkozik, hogy a társadalom vegye észre szenvedéseiket, törődjön velük és védje meg őket.

Az iskolaválasztás időszakában buzdítjuk a szülőket, hogy katolikus iskolába írassák gyermekeiket. A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda is szeretettel várja a leendő első osztályos tanulóit. Az intézményt és a leendő elsős tanítókat bemutató kisfilm megtekinthető az iskola honlapján: www.szentimre-suli.hu, valamint tájékozódhatnak az intézmény Facebook oldalán is.           

Az állami iskolában és a 6 osztályos gimnázium 7. és 8. osztályában tanuló gyermekeik számára pedig az etika tantárgy helyett a hit és erkölcstan tárgyat válasszák, így is biztosítva számukra a vallásos nevel(őd)és lehetőségét.

 

Fájdalmas Anya Búcsú Egerben 2020.

Ebben az évben is megtartottuk a hagyományos búcsúi ünnepünket. Szombaton délután fél 5-kor imádkoztuk el Szabó József atya vezetésével a ViaMatrist. majd fél 6-kor kezdődött az ünnepi szentmise a szabadtéri oltárnál.

Vasárnap reggel 9 órakor Schönberger Ferenc atya mutatott be szentmisét a betegekért és a szenvedőkért. Ezt követően a kispapok vezetésével elimádkoztuk a Fájdalmas Anya rózsafűzért és litániát.

A 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Buda Péter rektor atya mutatta be. Homiliájában kiemelte, hogy a Fájdalmas Szűzanya ott volt Jézus Krisztus mellett, és képes volt minden nehézségben állva maradni.  A nehézségekben ebből kell erőt merítenünk, nem szabad csüggednünk, bíznunk kell a Szűzanya pártfogásában, aki eddig is közbenjárt értünk Szentfiánál.

A búcsú szentségi áldással és a kegytárgyak megáldásával zárult.

A járványhelyzetre való tekintettel visszafogottabb volt az idei búcsúnk, de ennek ellenére sokan eljöttek, hogy a Fájdalmas Anyát köszöntsék, példájából erőt merítsenek.

Hálásan köszönjük mindazoknak a szolgálatát, akik munkájukkal, adományaikkal hozzájárultak a búcsú méltó megünnepléséhez. Isten bőséges áldása kísérje életüket!

Külön köszönjük az Andrássy György  Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium tanulóinak, akik évek óta jelentős szerepet vállalnak a búcsú megrendezésében. Isten áldását kérjük rájuk,  tanáraikra és szüleikre.

Bővebben: Fájdalmas Anya Búcsú Egerben 2020.

Megszépült templomunk

Örömmel tájékoztatjuk híveinket, hogy megszépült templomunk. Gőz Attila vállalkozó adománya és alkalmazottai csodálatosan felújították templomunk kripta felőli oldalát. Új tetőt helyeztek a kripta bejárata fölé, pótolták a megbontott falrészeket és az utcai frontot is megjavították. Hálásan köszönjük munkájukat, adományukat. Isten áldását kérjük mindannyiuk és családjuk életére.

Egyúttal hálásan köszönjük az Érseki Iroda munkatársainak a segítségét.

Bízunk benne, hogy a járvány elmúltával már arról is hírt adhatunk, hogy újra lesz nyilvános Szentmise a Fájdalmas Anya Templomban.

 

Betegek világnapja

A hagyományokhoz híven ebben az évben is a Fájdalmas Anya Templomban szolgáltatta ki a betegek szentségét Dr. Ternyák Csaba egri érsek.

A Szentmisében a papság és a hívek együtt imádkoztak a betegekért és a betegeket gyógyító orvosokért, ápolókért, mentősökért, a betegeket ápoló családtagokért.

Érsek atya homíliájában kiemelte, hogy Jézus Krisztus a betegeket, megfáradtakat, bűnösöket hívta magához, hiszen nekik van a legnagyobb szükségük a segítségre.

 

Hirdetés

Tájékoztatjuk kedves híveinket, hogy augusztus elsejétől az esti Szentmisék időpontja megváltozik. Kedden, csütörtökön, pénteken és szombaton az esti Szentmisék 17:30-kor kezdődnek.

A szerda reggeli változatlanul 08:00-kor, a vasárnapi pedig 11:00-kor kezdődik.

 Dr. Csizmadia István plébános

Szentségimádás a Fájdalmas Anya Templomban

Június első csütörtökjén Dr. Ternyák Csaba érsek úr mutatott be Szentmisét templomunkban. Az egri hívek együtt imádkoztak ezen a napon. A szentbeszédet templomunk plébánosa, Dr. csizmadia István atya tartotta, aki a Szentmisében lévő jelképek mély értelmére világított rá. Hangsúlyozta, hogy életünk minden területének feladata a másik életének jobbá tétele.

A Szentmisét Szabó József atya vezetésével Szentségimádás zárta.

A hat elsőcsütörtöki közös Szentmise, elmélkedés és Szentségimádás segített bennünket abban, hogy lélekben még jobban figyeljünk az Oltáriszentségre, készüljünk a budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra.

Bővebben: Szentségimádás a Fájdalmas Anya Templomban