Elsőáldozás 2018.

Kedves Szülők!

Gyermekük keresztelésekor ígéretet tettek arra, hogy úgy nevelik majd őt, hogy hitünk szerint éljen!

Örömmel értesültem, hogy ezen vállalt kedves kötelességüknek azon túl, hogy otthon szeretettel beszélnek hitünkről és rendszeres imádságra és Szentmise látogatásra buzdítják gyermeküket, hitoktatásra is beíratták.

Gyermeküknek azáltal, hogy az általános iskola 3. osztályosa lett, lehetősége nyílik arra, hogy a szentgyónás és szentáldozás, illetve 7. osztálytól a bérmálkozás szentségében részesüljön.

Előreláthatóan az elsőáldozás 2018. húsvéti időszakában, a bérmálkozás Pünkösd után lesz. A pontos időpontról a szülőértekezleten adunk tájékoztatást.

Az elsőáldozásra és bérmálkozásra készülő gyerekeket minden vasárnap várjuk a szentmisére (szentmise minden vasárnap a Fájdalmas Anya Templomban: 11:00, Eger- Felnémet: 08:00, Felsőtárkány: 09:30, Szarvaskő: szombat 16:30), illetve részt vesznek az iskolai hitoktatásban, valamint a plébániai szentségi felkészítőn, amely a tanév második félévében lesz péntek délutánonként, ill. a szülőkkel való egyeztetés időpontjában. Az elsőáldozásra és bérmálkozásra készülők szülői értekezlete 2017. október végén lesz. Pontos időpontjáról a későbbiekben tájékoztatjuk a kedves szülőket!

mellékelt jelentkezési lapot kérem a hitoktatónak 2017. október 31-ig leadni.