Hálaadó Szentmise a Fájdalmas Anya Templomban

Augusztus utolsó vasárnapján hálaadó Szentmisére hívta a 11 órai harangszó egyházközségünk híveit.

Pascal atya ezen a Szentmisén adott hálát Istennek három éves egri szolgálatáért, a keresztény hívek pedig ekkor búcsúztak el plébánosuktól.

Pascal atyát érsek főpásztorunk tiszaújvárosi plébánossá nevezte ki, mivel az ottani plébános betegség miatt nem tudja ellátni feladatát. 

Pascal atya három évet töltött egyházközségünkben, s ezen idő alatt hihetetlenül sokat fáradozott azért, hogy élő keresztény közösséget hozzon létre. Egy év elteltével újabb három település (Felnémet, Felsőtárkány, Szarvaskő) plébánosa is lett. Egyházközségeihez tartozó híveinek két alkalommal egyházközségi találkozót szervezett, hogy a keresztény testvérek a templomon kívül is találkozzanak, erősítsék egymásban a hitet. Kezdeményezésére és szervezésében került sor két ízben is az Egri Várban a nagypénteki keresztút imádkozására, ahol városunk katolikus hívei a stációkat végigjárva együtt emlékezhettek Krisztus kínszenvedéseire. 

 

A Művelődési Házban előadásokat szervezett, hogy lelkünk és értelmünk egyaránt gyarapodjék. Az egri Kolping-család prézeseként pedig azt a közösséget is erősíteni igyekezett. Nagy figyelmet fordított az első áldozók és bérmálkozók felkészítésére. Az elsővasárnapi diákmisék azt a célt szolgálták, hogy a gyermekekhez, fiatalokhoz közelebb hozza Jézus Krisztust, hogy erősödjön hitük, erkölcsi értékrendjük, amelyek később is megvédik őket a világ hívságaitól, hogy megértsék a hit élő, igaz valóságát. A felsőtárkányi plébánián szervezett nyári táborok lehetőséget teremtettek arra, hogy a gyermekek tartalmasan töltsék szünidejüket.

A Szentmiséken elhangzott homíliái valamennyiünk számára lelki táplálékul szolgáltak és emlékezni fogunk rá a jövőben is.

Az egyházközség hívei nevében Bisztriczki László köszönte meg Pascal atya szolgálatát. Hangsúlyozta, hogy szinte lehetetlen felsorolni mindazt a szerteágazó tevékenységet, amit Pascal atya az eltelt három év alatt végzett, és Isten áldását kérte további papi szolgálatára.

A Szentmise végén hívei nehéz szívvel vettek búcsút Pascal atyától.