Fájdalmas Anya Búcsú

Ebben az évben is sokan zarándokoltak el Egerbe a Fájdalmas Anya búcsúra. A háromnapos búcsú pénteken délután a Fájdalmas Rózsafüzér elimádkozásával kezdődött, majd a Kolping család tagjainak vezetésével a Keresztútelimádkozásával folytatódott. Az esti Szentmisét a szenvedélybetegekért ajánlotta fel Szabó József atya, az Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, aki homíliájában kiemelte, hogy mennyire fontos a segítségnyújtásban az, ha a beteg képes elfogadni a betegség tényét, és belátja, hogy önmaga erejéből nem tud meggyógyulni, ezért elfogadja a segítséget.

A szentmisét követően Gyöngyi nővér tartott előadást a servita nővérek történetéről.

Szombaton a Fájdalmas Anya keresztútjának elimádkozásával imádkozásával folytatódott a búcsú, majd a Hajlák Attila atya hálaadó szentmisét mutatott be abból az alkalomból, hogy Gyöngyi nővér 25 évvel ezelőtt lett a servita rend tagja, és ebben a templomban történt a fogadalomtétele.

A esti szabadtéri szentmisét Czapkó Mihály, az érseki Papnevelő Intézet prefektusa mutatta be a családokért.  Társadalmunkban nagyon fontos szerepet töltenek be a családok, nélkülük nem lehet egészséges társadalmat építeni. A keresztény családok feladata, hogy példamutatásukkal igazolják ezt.

A Szentmisét követően az egri egyházközségek szentségimádási órája következett.

 

Vasárnap a reggeli dicséretet imádkoztuk, majd Szabó József Béla atya az idősekért, betegekért ajánlotta fel a Szentmisét. Nem könnyű elviselni az öregséggel és betegséggel járó szenvedéseket, de a hitből erőt meríthetünk a terhek hordozásához.

Az ünnepi Szentmisét Dr. Kiss-Rigó László Szeged-Csanádi megyéspüspök celebrálta, aki a Fájdalmas Anyát példaképül állította mindannyiunk elé. Kiemelte, hogy milyen lelkierő kell ahhoz, hogy ilyen szenvedést, fájdalmat elviseljünk. A Fájdalmas Anya hitéből kell erőt merítenünk, aki elfogadta mindazt a megaláztatást, szenvedést, amit el kellett viselnie. A Szentmise körmenettel zárult.

A felemelő három nap után a Lorettói litánia elimádkozásával vettek búcsút a hívek a Fájdalmas Anyától, és azzal a hittel tértek haza, hogy a következő évben ismét eljöhessenek ünnepelni és hálát adni mindazért a jótéteményért, amiben közbenjárása által részesülünk.