Hirdetés

Irodai ügyintézés:

Helyszín:Telekessy u. 6.

Időpontok:

Hétfő:   09:00 – 11:30      16:00 – 17:30

Kedd:    09:00 – 11:30

Szerda:  09:00 – 11:30     16:00 – 17:30

Csütörtök: 09:00 – 11:30

Péntek:  12:00 – 15:00

Miseszándékok íratása és egyházi hozzájárulás befizetésére továbbra is lehetőség van a Fájdalmas Anya templom sekrestyéjében a Szentmisék előtt vagy után.

A SZENTMISÉK RENDJE (2021. 2. 23. – 2021. 2. 28.)

 

Kedd          17:30  Élő és elhunyt hozzátartozókért

Szerda       08:00  ++Élő és elhunyt hozzátartozókért

Csütörtök   17:30  Két élő gyermekért

Péntek       17:30

Szombat    17:30  + Orosz Emil testvérért halálának 1. évf.

Vasárnap   11:00   NAGYBÖJT 2. vasárnapja + Anna nagymamáért, dédnagymamáért és a Balázs család elhunyt tagjaiért

HIRDETÉSEK

Hétfőn (Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepén ) Szentatyánkért, Ferenc pápáért fohászkodunk, aki 7. éve végzi péteri szolgálatát.

Nagyböjt minden péntekjén az esti szentmise előtt ¾ 5-től keresztúti ájtatosságot végzünk.

A nagyböjt péntekjein teljes búcsút nyerhet az, aki a szentáldozás után a feszület előtt áhítattal elimádkozza az „Íme jóságos Jézusom” kezdetű imakönyveinkben megtalálható imádságot.

Szombaton du. ½ 4-kor folytatódik a jegyeskurzus. A második találkozóra a bazilika szentélyébe szeretettel hívjuk az ez évben házasságot kötni szándékozó jegyespárokat.

A következő vasárnap perselyadományainkkal a katolikus iskolákat támogatjuk, amit nevükben előre is hálásan köszönünk.

Anyaszentegyházunk február hónapban a nők elleni erőszak megszűnéséért imádkozik, hogy a társadalom vegye észre szenvedéseiket, törődjön velük és védje meg őket.

Az iskolaválasztás időszakában buzdítjuk a szülőket, hogy katolikus iskolába írassák gyermekeiket. A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda is szeretettel várja a leendő első osztályos tanulóit. Az intézményt és a leendő elsős tanítókat bemutató kisfilm megtekinthető az iskola honlapján: www.szentimre-suli.hu, valamint tájékozódhatnak az intézmény Facebook oldalán is.           

Az állami iskolában és a 6 osztályos gimnázium 7. és 8. osztályában tanuló gyermekeik számára pedig az etika tantárgy helyett a hit és erkölcstan tárgyat válasszák, így is biztosítva számukra a vallásos nevel(őd)és lehetőségét.