Hirdetés

Irodai ügyintézés:

Helyszín:Telekessy u. 6.

Időpontok:

Hétfő:   09:00 – 11:30      16:00 – 17:30

Kedd:    09:00 – 11:30

Szerda:  09:00 – 11:30     16:00 – 17:30

Csütörtök: 09:00 – 11:30

Péntek:  12:00 – 15:00

Miseszándékok íratása és egyházi hozzájárulás befizetésére továbbra is lehetőség van a Fájdalmas Anya templom sekrestyéjében a Szentmisék előtt vagy után.

 

A SZENTMISÉK RENDJE (2021. 06. 15. – 2021. 06. 20.)

KEDD Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő emléknapja

    17:30  Élő és ++ hozzátartozókért

SZERDA 

     8:00  

CSÜTÖRTÖK  

     17:30    

PÉNTEK 

    17:30 ++ Mária és József szülőkért, nagyszülőkért és ++ hozzátartozókért

SZOMBAT A Boldogságos Szűz Mária szombati emléknapja

    17:30   + Mária édesanyáért (40. évf.), + Ferenc édesapáért és ++ gyermekeiért

ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP 

    11:00   

   

 

PLÉBÁNIAI HIRDETÉSEK

Júniusban az esti szentmisék előtt 5 órától a Jézus Szíve litánia közös imádkozására hívjuk a Kedves Testvéreket.

Csütörtökön Jászladányban ½ 11-kor kezdődik Pataki Vidor vasmisés ny. esperes-plébános temetése. Sírba tétele szülővárosában, Jászapátiban lesz.

Szombaton (június 19-én)

  • a bazilikában a de. 10 órakor kezdődő szentmisén lesz a papszentelés, amelyen a jelen körülmények és a helyszűke miatt csak azok tudnak részt venni, akiket a szentelendők külön meghívtak, de a Szent István Rádió közvetítése által mindenki követheti. Imádkozzunk az újonnan szentelt papokért, hogy isten bőséges áldása kísérje szolgálatukat.
  • A papszentelés kapcsán megismételjük a korábban már közzétett hirdetésünket, amely szerint: Érsek Atya szeretettel hívja azokat az érettségizett fiatalokat és szabad állapotú férfiakat, akik szívükben meghallották az Úr Jézus Krisztus papságra hívó szavát és az Egri Főegyházmegyében szeretnének papi szolgálatot végezni. A jelentkezési kérelmet a Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet címére kell elküldeni.
  • A papszentelés napján (szombaton) a mezőkövesdi Szent László templomban du. 4 órakor kezdődik Jéger Károly pápai prelátus ny. esperes-plébános vasmiséje.

Mivel a tanév a héten befejeződik, ezért a következő vasárnap (20-án) a szentmisében tanév végi hálaadás: Te Deum lesz.

Anyaszentegyházunk júniusban a házasságra készülő fiatalokért imádkozik, hogy növekedjenek a nagylelkű, hűséges és türelmes szeretetben.

Megjelent a Gaudete újság második száma, amelyben a kispapok magukról, a velük történt eseményekről, lelki élményeikről számolnak be. A kiadvány vasárnap (20-án) a templom kijáratánál a kispapoktól megvásárolható, akik újságjuk minden jó szándékú olvasójára Isten bőséges áldását kívánják és kérik!

Átdolgozott kiadásban – 1000 Ft-os nyomdai költséggel – ismét megjelent Katona István püspök atyának az 1938-as Eucharisztikus kongresszusról írt könyve, ami a sekrestyéből adomány fejében elvihető.