Veni Sancte a Fájdalmas Anya Templomban

Szeptember első vasárnapján a hagyományokhoz híven ismét diákmisére hívta a harangszó egyházközségünk híveit.

A diákok magukkal hozták iskolatáskájukat, a főplébánia pedig tanszerekkel ajándékozta meg az iskolás gyermekeket. A Szentmise keretében Dr. Csizmadia István plébános megáldotta a tanszereket, iskolatáskákat. Reményét fejezte ki, hogy mindazok, akik ezeket használják, megmaradnak az igaz úton, és Isten áldását kérte rájuk.

A Szentmise kezdetén az egyházközség hívei köszöntötték Csizmadia atyát, akit szeptember elsejétől a Fájdalmas Anya Templom plébánosi feladatainak ellátásával is megbízott Dr.Ternyák Csaba érsekünk.

Egri Fájdalmas Anya Búcsú 2018.

Szeptember 14. péntek

16:00 Gyóntatás, Rózsafűzér imádkozása

17:00 Keresztút (Egyházközségi képviselőtestület, Kolping család)

18:00 Szentmise a szenvedélybetegekért és a lelki válságban küszködőkért

            ( Szabó József atya, a Szeminárium spirituálisa )

19:00 A servita nővérek története (Fazakas Mária Gyöngyi servita nővér előadása)

              Helyszín: Templom

Szeptember 15. szombat

15:00 Fájdalmas Anya Keresztútja

15:30 Servita nővérek Hálaadó Szentmiséje (Hajlák Attila atya)

16:00 Gyóntatás

17:00 Fájdalmas rózsafűzér (Servita nővérek és servita harmad-rend)

18:00 Szentmise a családokért – szabadtéri  (plébános)

19:00 Egyházközségek szentségimádási órái

Szeptember 16. vasárnap

08:00 Reggeli dicséret

           (Szabó József Béla zenei főigazgató, teológiai tanár)

08:30 Szentmise az idősekért, betegekért (Szabó József Béla atya)

11:00 Ünnepi Szentmise és körmenet (szabadtéri)

            (Dr. Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye megyéspüspöke)

15:00 Lorettói litánia, kegytárgyak megáldása, zarándokok elbocsátása ( plébános )

 

Hálaadó Szentmise a Fájdalmas Anya Templomban

Augusztus utolsó vasárnapján hálaadó Szentmisére hívta a 11 órai harangszó egyházközségünk híveit.

Pascal atya ezen a Szentmisén adott hálát Istennek három éves egri szolgálatáért, a keresztény hívek pedig ekkor búcsúztak el plébánosuktól.

Pascal atyát érsek főpásztorunk tiszaújvárosi plébánossá nevezte ki, mivel az ottani plébános betegség miatt nem tudja ellátni feladatát. 

Pascal atya három évet töltött egyházközségünkben, s ezen idő alatt hihetetlenül sokat fáradozott azért, hogy élő keresztény közösséget hozzon létre. Egy év elteltével újabb három település (Felnémet, Felsőtárkány, Szarvaskő) plébánosa is lett. Egyházközségeihez tartozó híveinek két alkalommal egyházközségi találkozót szervezett, hogy a keresztény testvérek a templomon kívül is találkozzanak, erősítsék egymásban a hitet. Kezdeményezésére és szervezésében került sor két ízben is az Egri Várban a nagypénteki keresztút imádkozására, ahol városunk katolikus hívei a stációkat végigjárva együtt emlékezhettek Krisztus kínszenvedéseire. 

A Művelődési Házban előadásokat szervezett, hogy lelkünk és értelmünk egyaránt gyarapodjék. Az egri Kolping-család prézeseként pedig azt a közösséget is erősíteni igyekezett. Nagy figyelmet fordított az első áldozók és bérmálkozók felkészítésére. Az elsővasárnapi diákmisék azt a célt szolgálták, hogy a gyermekekhez, fiatalokhoz közelebb hozza Jézus Krisztust, hogy erősödjön hitük, erkölcsi értékrendjük, amelyek később is megvédik őket a világ hívságaitól, hogy megértsék a hit élő, igaz valóságát. A felsőtárkányi plébánián szervezett nyári táborok lehetőséget teremtettek arra, hogy a gyermekek tartalmasan töltsék szünidejüket.

A Szentmiséken elhangzott homíliái valamennyiünk számára lelki táplálékul szolgáltak és emlékezni fogunk rá a jövőben is.

Az egyházközség hívei nevében Bisztriczki László köszönte meg Pascal atya szolgálatát. Hangsúlyozta, hogy szinte lehetetlen felsorolni mindazt a szerteágazó tevékenységet, amit Pascal atya az eltelt három év alatt végzett, és Isten áldását kérte további papi szolgálatára.

A Szentmise végén hívei nehéz szívvel vettek búcsút Pascal atyától.

  

JÓ PÁSZTOR

Húsvét negyedik vasárnapja a Jó Pásztor vasárnapja. Ezen a napon a Szentmisékben papi hivatásokért imádkozunk, kérjük az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába.

A Fájdalmas Anya templomban hagyomány, hogy ezen a vasárnapon az egyházközség területén lévő  JÓ PÁSZTOR ÓVODA kicsinyei szüleikkel, az óvoda vezetőjével és  az óvónőkkel együtt érkeznek a Szentmisére.

Pascal atya homíliájában kiemelte, hogy Istennek valamennyiünkkel terve van, és a szülők, felnőttek feladata, hogy segítsék a gyermeket, hogy felismerjék ezt a tervet, és eszerint merjenek és akarjanak élni.

A Szentmise az óvodások megható énekével zárult.

Nagypénteki keresztút

Fáklyával, égő mécsessel a kezünkben indultunk nagypénteken este 8 órakor a Fájdalmas Anya Templom elől a Várba, hogy a Keresztút 14 stációját végigjárva énekelve, imádkozva elmélkedjünk és emlékezzünk Krisztus kínszenvedésére és kereszthalálára.

Eger város hívő keresztényeit a rossz idő sem tántorította el, hogy a keresztények legjelesebb eseményén részt vegyenek.

A keresztúti ájtatosság a Kálvária dombon fejeződött be, ahol az elmélkedést érsek főpásztorunk, dr. Ternyák Csaba tartotta.

Krisztus kínszenvedésére és kereszthalálára emlékezve újból elgondolkodhattunk azon, hogy mennyire szeret bennünket az Isten, hiszen egyszülött Fiát adta értünk azért, hogy megváltson bennünket bűneinktől.

A Feltámadásba vetett hittel, s azzal a tudattal térhettünk haza, hogy talán  ismét sikerült  egy kevéssel többet megértenünk Nagypéntek üzenetéből.

Bővebben: Nagypénteki keresztút