A JÓ PÁSZTOR ÓVODA BEFOGADÓ ÜNNEPSÉGE

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanintézményében a Jó Pásztor Óvodában több éves hagyományainknak megfelelően minden év szeptemberében befogadó ünnepséget tartunk az új óvodásoknak.  Ezt Szent Gellért napjához kapcsoljuk, aki mint tudjuk Szent Imre tanítója volt. 

Ebben az évben szeptember 24-e vasárnapra esett. A 11 órás misét követően, amin már többen részt vettek, 12 órától tartottuk meg a befogadó ünnepségünket. Az ünnepség elején óvodánk lelki vezetője Pásztor Pascal atya köszöntötte megjelenteket, beszédében kiemelte mennyire fontos, hogy a szülők támogatják gyermekeik vallási nevelését azzal is, hogy egy egyházi óvodába íratták be őket.  Ezt követően az óvoda kitűzőjét megszentelte és a gyermekeknek az intézmény igazgatójával közösen kitűzték. Ezzel már ők is a mi "báránykáink" lettek, befogadtuk óvodai közösségünkbe.

Bővebben: A JÓ PÁSZTOR ÓVODA BEFOGADÓ ÜNNEPSÉGE

II. Egyházközségi találkozó

2017. szeptember 9 -én tartották az egri Fájdalmas Anya, a felsőtárkányi, a felnémeti és a szarvaskői egyházközségek idei találkozójukat a felsőtárkányi tónál, amelynek megálmodója és szervezője az egyházközségek "pásztora" Pascal atya volt. A Fájdalmas Anya templomtól 9 órakor indult egy csapat gyerek és felnőtt biciklivel a hitoktatók vezetésével, de jöttek fiatalok és idősebbek gyalogosan, autóval és busszal is. 10 órára már sokan gyülekeztünk, és az egyházközségek tagjai közül többen is régi ismerősként, barátként köszöntötték egymást.

A találkozót közös ima, ének és plébánosunk gondolatai nyitották meg.

Bővebben: II. Egyházközségi találkozó

Hitoktatók

Pásztor Krisztina

Tel.: 30/665-2949

Iskolák:

Egri Lenkey János Általános Iskola (1-8.)

Egri Balassi Bálint Általános Iskola (4.,8.)

Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium (3.,4.,6.,7.,8.)

Felsőtárkányi Általános Iskola (3.,4.,6.,8.)

Jó Pásztor Óvoda

Kovács Mónika Gizella:

Tel.: 30/618-9138

Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium (1.,2.,5.)

Felsőtárkányi Általános Iskola (1.,2.,5.,7.)

Felsőtárkányi Óvoda

Bervavölgyi Tagóvoda

Benedek Elek Óvoda Gyermeklánc Tagóvoda

Bata Éva:

Egri Balassi Bálint Általános Iskola (1-3., 5-7.)

Jó Pásztor Óvoda

Elsőáldozás 2018.

Kedves Szülők!

Gyermekük keresztelésekor ígéretet tettek arra, hogy úgy nevelik majd őt, hogy hitünk szerint éljen!

Örömmel értesültem, hogy ezen vállalt kedves kötelességüknek azon túl, hogy otthon szeretettel beszélnek hitünkről és rendszeres imádságra és Szentmise látogatásra buzdítják gyermeküket, hitoktatásra is beíratták.

Gyermeküknek azáltal, hogy az általános iskola 3. osztályosa lett, lehetősége nyílik arra, hogy a szentgyónás és szentáldozás, illetve 7. osztálytól a bérmálkozás szentségében részesüljön.

Előreláthatóan az elsőáldozás 2018. húsvéti időszakában, a bérmálkozás Pünkösd után lesz. A pontos időpontról a szülőértekezleten adunk tájékoztatást.

Az elsőáldozásra és bérmálkozásra készülő gyerekeket minden vasárnap várjuk a szentmisére (szentmise minden vasárnap a Fájdalmas Anya Templomban: 11:00, Eger- Felnémet: 08:00, Felsőtárkány: 09:30, Szarvaskő: szombat 16:30), illetve részt vesznek az iskolai hitoktatásban, valamint a plébániai szentségi felkészítőn, amely a tanév második félévében lesz péntek délutánonként, ill. a szülőkkel való egyeztetés időpontjában. Az elsőáldozásra és bérmálkozásra készülők szülői értekezlete 2017. október végén lesz. Pontos időpontjáról a későbbiekben tájékoztatjuk a kedves szülőket!

mellékelt jelentkezési lapot kérem a hitoktatónak 2017. október 31-ig leadni.