FÁKLYÁS KERESZTÚT A VÁR-SÉTÁNYON!

A FÁJDALMAS ANYA PLÉBÁNIA HÍV ÉS VÁR MINDEN JÓSZÁNDÉKÚ EMBERT, A KERESZTÚT 14 ÁLLOMÁSÁNAK ELMÉLKEDÉSÉRE, ÁPRILIS 14-én NAGYPÉNTEKEN AZ EGRI VÁRBA.

INDULÁS 2017. április 14-én NAGYPÉNTEKEN 20.00 órakor a FÁJDALMAS ANYA (SERVITA) TEMPLOM bejáratától.

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit egy csendes, mélyreható elmélkedésre.

Közreműködnek: Simorjay Emese és Fehér István színművészek.

Akinek van lehetősége, hozza magával az Éneklő Egyház és a Hozsanna énekeskönyvet, illetve egy biztonságos körmeneti fáklyát vagy gyertyát. (ne papírtölcsérest!)

Hirdetések

Nagyböjt minden péntekjén 17:30-tól Keresztutat végzünk.

A nagyböjti lelkigyakorlat március 31-én / pénteken /, április elsején / szombaton / és április másodikán / vasárnap / az este 18:00-kor kezdődő Szentmiséken lesz. Ezen a vasárnapon tehát este is lesz Szentmise. Előtte mindhárom nap 17:00 órától gyónási lehetőség lesz.

Az esti Szentmisék az óra átállítása miatt NEM VÁLTOZNAK, TOVÁBBRA IS ESTE 18:00-kor kezdődnek.

Akik az idén Templomunkban kívánnak házasságot kötni, azok számára a jegyes kurzus első előadása 2017. március 24-én, pénteken 18:30-kor lesz a Plébánia irodájában.

Minden hónap első vasárnapján gyermekmise van, melyre szeretettel várja Pascal atya a híveket és a gyermekeket szüleikkel, tanáraikkal együtt.

Bérmálkozók részére az első felkészítés március 31-én, pénteken lesz.

15:00-kor Felsőtárkányban

16:00-kor Fájdalmas Anya Templomban

17:00-kor Felnémeten

XVI. BENEDEK 2011. Nagyböjti elmélkedése

Kedves Testvérek!

Az Egyház közössége, miközben a Jegyesével való végleges találkozásra tekint, amely az örök húsvétban valósul meg, állhatatos imádsággal és buzgóbban gyakorolva az irgalmasság tetteit, fokozottan törekszik a lélek megtisztulására, hogy a Megváltás misztériuma által még bővebben merítsen a Krisztus Urunkban való új életből (vö. nagyböjti I. prefáció).

1. Már megkeresztelésünk napján megkaptuk ezt az új életet, amikor „Krisztus halálának és feltámadásának részeseivé lettünk”, és elkezdődött számunkra „a tanítványság örömteli és felemelő kalandja”. (Homília Urunk megkeresztelkedésének ünnepén, 2010. január 10.). Szent Pál újra és újra rámutat leveleiben arra az egyedülálló közösségre, amely ebben a keresztségi megtisztulásban valósul meg Isten Fiával. Az a tény, hogy a keresztséget a legtöbb esetben gyermekként kapjuk meg, rámutat, hogy Isten ajándékáról van szó: senki sem saját erejével érdemli ki az örök életet. Isten irgalmát, amely eltörli a bűnt és lehetővé teszi, hogy „ugyanazzal a lelkülettel” éljük életünket, „amely Krisztus Jézusban volt” (vö. Fil 2,5), ingyen kapja az ember.

Bővebben: XVI. BENEDEK 2011. Nagyböjti elmélkedése

KISKÁTÉ A NAGYBÖJTRŐL

 (forrás: Katolikus lexikon)

A nagyböjt hamvazószerdától Nagycsütörtökig tart. Liturgikus színe a lila, mely a bűnbánatra hívja fel figyelmünket. Nagyböjtben a liturgiának minél egyszerűbbnek kell lennie. Az orgona nem szólhat csak ének kíséretére, az Alleluját és a Dicsőség éneket elhagyjuk, az oltár nem díszíthető virággal. Nagyböjt 4. vasárnapján úgy, mint Advent 3. vasárnapján lehet rózsaszínben misézni és az előbb leírt korlátozások részben feloldhatók. Nagyböjt 5. vasárnapja Fekete vasárnap, amikor a díszes kereszteket lepellel le lehet fedni a templomban és csak Nagypénteken fedni fel azokat. Hamvazószerda “Hamvas-szerda” (lat. feria quarta cinerum): a nagyböjt kezdő napja a latin szertartásban, a húsvét vasárnaptól visszaszámolt 40. hétköznap. A törekvés, hogy Jézus 40 napos böjtjét kövessék, keleten és nyugaton eltérő kezdőnaphoz vezetett. Nyugaton a böjt 40 napja: 6 hét hétköznapjai = 36 és + 4 nap (vasárnap, az Úr napján nincs böjt). Az ősegyházban hamvazószerdán kezdődött a katekumenek közvetlen előkészítése a húsvéti keresztségre és a nyilvános bűnbánók fölkészítése a nagycsütörtöki föloldozásra.

Bővebben: KISKÁTÉ A NAGYBÖJTRŐL

Elsőáldozás 2017.

Kedves Szülők!

Gyermekük keresztelésekor ígéretet tettek arra, hogy úgy nevelik majd őt, hogy hitünk szerint éljen!

Örömmel értesültem, hogy ezen vállalt kedves kötelességüknek azon túl, hogy otthon szeretettel beszélnek hitünkről és rendszeres imádságra és Szentmise látogatásra buzdítják gyermeküket, hitoktatásra is beíratták!

Gyermeküknek, azzal hogy az általános iskola 3. osztályosa lett, lehetősége nyílik arra, hogy a Szentgyónás és Szentáldozás szentségében részesüljön!

Bővebben: Elsőáldozás 2017.

Bérmálkozás 2017.

Kedves Szülők!

Gyermekük keresztelésekor ígéretet tettek arra, hogy úgy nevelik majd őt, hogy hitünk szerint éljen!

Örömmel értesültem, hogy ezen vállalt kedves kötelességüknek azon túl, hogy otthon szeretettel beszélnek hitünkről és rendszeres imádságra és Szentmise látogatásra buzdítják gyermeküket, hitoktatásra is beíratták, illetve már Szentáldozáshoz is járulhat!

Gyermeküknek, azzal hogy az általános iskola 7. osztályosa lett, lehetősége nyílik arra, hogy a Bérmálkozás szentségében is részesüljön!

Bővebben: Bérmálkozás 2017.

Fájdalmas Anya Búcsú Egerben

2016. szeptember 16-17-18.

Három emlékezetes napja az életemnek

Tisztaság, rend, virágok az Egri Fájdalmas Anya kegytemplomban, mint mindig. A Fájdalmas Anya Kegyszobrát különösen tündökölni láttam.

Zarándokok jöttek más vidékről, talán az égtáj minden irányából, s a helyi fiatal és idősebb hívekkel együtt halkan, majd erősebben énekelték a fájdalmasan csengő, de reményt is árasztó közismert énekünket:

 

 

 

Bővebben: Fájdalmas Anya Búcsú Egerben

Egyházközségek találkozója

Egyházközségek találkozója a felsőtárkányi – tónál

2016. augusztus elsejétől a felsőtárkányi, felnémeti és szarvaskői templomok plébánosi feladatainak ellátására Pascal atyát, az egri Fájdalmas Anya Templom plébánosát bízta meg főpásztorunk, dr. Ternyák Csaba érsek úr.

Ez adta az ötletet, hogy a négy egyházközség képviselőtestületének tagjai, hívei találkozzanak egymással. Első alkalommal a felsőtárkányi hívek látták vendégül az egyházközségek híveit. Augusztus 27-én, szombaton több mint kétszázan gyűltünk össze a felsőtárkányi tónál.  A 10 órakor kezdődő rendezvényre gyalogosan, kerékpárral, autóval, autóbusszal érkeztünk. Többen családostól jöttek, így kicsik, nagyok, idősek és fiatalok ismerkedtünk, barátkoztunk egymással.

Bővebben: Egyházközségek találkozója

Pascal atya 20 éves papi szolgálata

Pásztor Pascal atya, az egri Fájdalmas Anya Templom plébánosa 2016.06.16-án ünnepelte pappá szentelésének 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból a csütörtök esti Szentmisében jelenlegi  és előző plébánosi helyén lévő híveivel együtt adott hálát eddigi papi szolgálatáért. A Servita templom hívei az alábbi szöveggel köszöntötték:

„Másokért élni” – ez a gondolat jutott először eszembe, amikor Pascal atya 20 éves papi szolgálatára gondoltam. Nagy nap a mai, hiszen 20 évvel ezelőtt szentelték pappá az atyát.

Bővebben: Pascal atya 20 éves papi szolgálata