Hirdetés

Irodai ügyintézés:

Helyszín:Telekessy u. 6.

Időpontok:

Hétfő:   09:00 – 11:30      16:00 – 17:30

Kedd:    09:00 – 11:30

Szerda:  09:00 – 11:30     16:00 – 17:30

Csütörtök: 09:00 – 11:30

Péntek:  12:00 – 15:00

Miseszándékok íratása és egyházi hozzájárulás befizetésére továbbra is lehetőség van a Fájdalmas Anya templom sekrestyéjében a Szentmisék előtt vagy után.

 

A SZENTMISÉK RENDJE (2021. 06. 15. – 2021. 06. 20.)

KEDD Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő emléknapja

    17:30  Élő és ++ hozzátartozókért

SZERDA 

     8:00  

CSÜTÖRTÖK  

     17:30    

PÉNTEK 

    17:30 ++ Mária és József szülőkért, nagyszülőkért és ++ hozzátartozókért

SZOMBAT A Boldogságos Szűz Mária szombati emléknapja

    17:30   + Mária édesanyáért (40. évf.), + Ferenc édesapáért és ++ gyermekeiért

ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP 

    11:00   

   

 

PLÉBÁNIAI HIRDETÉSEK

Júniusban az esti szentmisék előtt 5 órától a Jézus Szíve litánia közös imádkozására hívjuk a Kedves Testvéreket.

Csütörtökön Jászladányban ½ 11-kor kezdődik Pataki Vidor vasmisés ny. esperes-plébános temetése. Sírba tétele szülővárosában, Jászapátiban lesz.

Szombaton (június 19-én)

  • a bazilikában a de. 10 órakor kezdődő szentmisén lesz a papszentelés, amelyen a jelen körülmények és a helyszűke miatt csak azok tudnak részt venni, akiket a szentelendők külön meghívtak, de a Szent István Rádió közvetítése által mindenki követheti. Imádkozzunk az újonnan szentelt papokért, hogy isten bőséges áldása kísérje szolgálatukat.
  • A papszentelés kapcsán megismételjük a korábban már közzétett hirdetésünket, amely szerint: Érsek Atya szeretettel hívja azokat az érettségizett fiatalokat és szabad állapotú férfiakat, akik szívükben meghallották az Úr Jézus Krisztus papságra hívó szavát és az Egri Főegyházmegyében szeretnének papi szolgálatot végezni. A jelentkezési kérelmet a Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet címére kell elküldeni.
  • A papszentelés napján (szombaton) a mezőkövesdi Szent László templomban du. 4 órakor kezdődik Jéger Károly pápai prelátus ny. esperes-plébános vasmiséje.

Mivel a tanév a héten befejeződik, ezért a következő vasárnap (20-án) a szentmisében tanév végi hálaadás: Te Deum lesz.

Anyaszentegyházunk júniusban a házasságra készülő fiatalokért imádkozik, hogy növekedjenek a nagylelkű, hűséges és türelmes szeretetben.

Megjelent a Gaudete újság második száma, amelyben a kispapok magukról, a velük történt eseményekről, lelki élményeikről számolnak be. A kiadvány vasárnap (20-án) a templom kijáratánál a kispapoktól megvásárolható, akik újságjuk minden jó szándékú olvasójára Isten bőséges áldását kívánják és kérik!

Átdolgozott kiadásban – 1000 Ft-os nyomdai költséggel – ismét megjelent Katona István püspök atyának az 1938-as Eucharisztikus kongresszusról írt könyve, ami a sekrestyéből adomány fejében elvihető.

Fájdalmas Anya Búcsú Egerben 2020.

Ebben az évben is megtartottuk a hagyományos búcsúi ünnepünket. Szombaton délután fél 5-kor imádkoztuk el Szabó József atya vezetésével a ViaMatrist. majd fél 6-kor kezdődött az ünnepi szentmise a szabadtéri oltárnál.

Vasárnap reggel 9 órakor Schönberger Ferenc atya mutatott be szentmisét a betegekért és a szenvedőkért. Ezt követően a kispapok vezetésével elimádkoztuk a Fájdalmas Anya rózsafűzért és litániát.

A 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Buda Péter rektor atya mutatta be. Homiliájában kiemelte, hogy a Fájdalmas Szűzanya ott volt Jézus Krisztus mellett, és képes volt minden nehézségben állva maradni.  A nehézségekben ebből kell erőt merítenünk, nem szabad csüggednünk, bíznunk kell a Szűzanya pártfogásában, aki eddig is közbenjárt értünk Szentfiánál.

A búcsú szentségi áldással és a kegytárgyak megáldásával zárult.

A járványhelyzetre való tekintettel visszafogottabb volt az idei búcsúnk, de ennek ellenére sokan eljöttek, hogy a Fájdalmas Anyát köszöntsék, példájából erőt merítsenek.

Hálásan köszönjük mindazoknak a szolgálatát, akik munkájukkal, adományaikkal hozzájárultak a búcsú méltó megünnepléséhez. Isten bőséges áldása kísérje életüket!

Külön köszönjük az Andrássy György  Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium tanulóinak, akik évek óta jelentős szerepet vállalnak a búcsú megrendezésében. Isten áldását kérjük rájuk,  tanáraikra és szüleikre.

Bővebben: Fájdalmas Anya Búcsú Egerben 2020.

Megszépült templomunk

Örömmel tájékoztatjuk híveinket, hogy megszépült templomunk. Gőz Attila vállalkozó adománya és alkalmazottai csodálatosan felújították templomunk kripta felőli oldalát. Új tetőt helyeztek a kripta bejárata fölé, pótolták a megbontott falrészeket és az utcai frontot is megjavították. Hálásan köszönjük munkájukat, adományukat. Isten áldását kérjük mindannyiuk és családjuk életére.

Egyúttal hálásan köszönjük az Érseki Iroda munkatársainak a segítségét.

Bízunk benne, hogy a járvány elmúltával már arról is hírt adhatunk, hogy újra lesz nyilvános Szentmise a Fájdalmas Anya Templomban.

 

Betegek világnapja

A hagyományokhoz híven ebben az évben is a Fájdalmas Anya Templomban szolgáltatta ki a betegek szentségét Dr. Ternyák Csaba egri érsek.

A Szentmisében a papság és a hívek együtt imádkoztak a betegekért és a betegeket gyógyító orvosokért, ápolókért, mentősökért, a betegeket ápoló családtagokért.

Érsek atya homíliájában kiemelte, hogy Jézus Krisztus a betegeket, megfáradtakat, bűnösöket hívta magához, hiszen nekik van a legnagyobb szükségük a segítségre.

 

Hirdetés

Tájékoztatjuk kedves híveinket, hogy augusztus elsejétől az esti Szentmisék időpontja megváltozik. Kedden, csütörtökön, pénteken és szombaton az esti Szentmisék 17:30-kor kezdődnek.

A szerda reggeli változatlanul 08:00-kor, a vasárnapi pedig 11:00-kor kezdődik.

 Dr. Csizmadia István plébános

Szentségimádás a Fájdalmas Anya Templomban

Június első csütörtökjén Dr. Ternyák Csaba érsek úr mutatott be Szentmisét templomunkban. Az egri hívek együtt imádkoztak ezen a napon. A szentbeszédet templomunk plébánosa, Dr. csizmadia István atya tartotta, aki a Szentmisében lévő jelképek mély értelmére világított rá. Hangsúlyozta, hogy életünk minden területének feladata a másik életének jobbá tétele.

A Szentmisét Szabó József atya vezetésével Szentségimádás zárta.

A hat elsőcsütörtöki közös Szentmise, elmélkedés és Szentségimádás segített bennünket abban, hogy lélekben még jobban figyeljünk az Oltáriszentségre, készüljünk a budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra.

Bővebben: Szentségimádás a Fájdalmas Anya Templomban